Ustavující schůze Tělovýchovné jednoty Sokol ve Vranové se konala v roce 1972. Předcházelo jí šest měsíců angažované mravenčí práce, která se sestávala ze studování materiálů, získávání informací u Okresního výboru ČSTV v Blansku a agitaci v obci. Zde je nutno připomenout, pro posouzení situace, že vyjma DTJ, která vznikla ve Vranové ve 20. tetech (20. Stol.) a měla jen krátkou životnost, nebyla v naší obci nikdy organizována tělovýchova. TJ Sokol vznikla s vědomím, že nikdy v historii naší obce nebyla vytvořena tak příznivá atmosféra pro rozvinutí tělovýchovné organizace, jako v tomto období. Na ustavující schůzi bylo navrženo, aby nová tělovýchovná organizace nesla symbolický název Sokol Vranová- z úcty k průkopníkům naší tělovýchovy- Dr. Miroslavu Tyršovi a Jindřichovi Fúgnerovi.     Chlapecká mládež, která nejdéle přešlapovala a stále nemohla najít v Sokole svá pravá využití, ustavila v roce 1975 fotbalový oddíl. Fotbal byl pro ně nejpřijatelnějším sportem a ve Vranové byl o něj vždycky zájem. Přihláška do okresního přeboru IV. třídy pro rok 1975-76 byla přijata. Následovala příprava hřiště, branek apod. Finanční prostředky na vybavení mužstva byly získány od OV ČSTV v Blansku a z pokladny Sokola. První utkání v okresním kole Českého poháru sehráli naši s B skupinou Sokola Drnovice. Výsledek byl šokující. Prohráli 12:4 a celkové umístění po skončení soutěže také nebylo povzbudivé. Poslední místo. Po celou sezonu se projevoval nedostatek hráčů, ale neztrácela se chuť ke hře. V dalším ročníku už byla bilance radostnější. Fotbalisté skončili na 8. místě a zanechali za sebou mužstva s mnohem delší tradicí.

V roce 1980 v okresní soutěži 12ti fotbalových oddílů se sice vranovští umístili na posledním místě, ale svou sílu a snahu tentokrát směřovali jiným směrem. Fotbalové hřiště neodpovídalo požadovaným parametrům. Přirozený sklon fotbalového hřiště byl 4,5m na 100m. Bylo třeba je rozšířit a upravit. Přípravné práce sestávaly z vykácení topolů, úklid hřiště a jeho zaměření. Zemní práce byly provedeny v závěru roku 1980 a bylo přemístěno 2500m3 zeminy. Nelze zapomenout na nadšení a pracovní zápal, s jakým se dali fotbalisté do rekonstrukce svého hřiště.

V průběhu roku 1981 probíhaly dokončovací práce na hřišti. Bylo to sázení topolů, meliorace, setí a ošetřování trávníku, oplocení branek, atd.

V roce 1982 se dokončovaly poslední práce na hřišti a začalo se s výstavbou kabin a sauny. V polovině listopadu byla hrubá stavba hotová, včetně zastřešení a klempířských prací. Společně s národním výborem bylo vybudováno u hřiště parkoviště. Hořečně se dokončovaly všechny práce, aby se mohlo ještě v tomto roce hrát a pořádat přátelská utkání i okresní přebor. To se podařilo po dvouleté pauze, i když v okresním přeboru IV. třídy mužů se umístil náš fotbalový oddíl na 6. místě. Stejně to však bylo doposud nejlepší umístění v těchto soutěžích.

V roce 1983 se fotbalisté zúčastnili jarní i podzimní soutěže. V rámi okresu, ve skupině B se umístili na 5. místě.

Při rekapitulaci činnosti Sokola v roce 1985 musí každý občan pocítit radost nad dílem, které hovoří o píli našich fotbalistů za posledních pět let. Fotbalisté se stali hybnou pákou činnosti Sokola. Jako na dlani tu máme vybudovaný tělovýchovný areál, za který by se nemusela stydět ani velká tělovýchovná jednota. Před hřištěm je pěkná parkovací plocha. Hřiště upravené jako stůl, osázené, udržované, vedle budova s kabinami, saunou a sociálním zařízením. Dále navazuje výletiště s tančením parketem. Celý areál slouží k aktivnímu odpočinku dětí, mládeže i dospělých.

Bohužel se místní fotbalový oddíl musel z fotbalové soutěže načas odmlčet z důvodu nedostatku hráčů. Novodobou historii velké kopané, Vranová, opět obnovila v sezoně 2004/2005, kdy nastoupila do čtvrté třídy OFS Blansko. Zpočátku našemu mužstvu štěstí nepřálo a bloudilo kolem posledního místa. Postupem času se však mužstvo stávalo lepším a lepším, až nakonec v sezoně 2008/2009 tento vzestup vygradoval v postup do třetí třídy, kde nemá sebemenší problémy a na konci sezony 2009/2010 skončilo nakonec na 8. místě. V roce 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce fotbalového hřiště včetně rozšíření a zabudování umělé závlahy.

 

POPIS FOTEK

První vranovský fotbalový tým (1975/1976):

Zleva horní řada: Lubomír Řezníček, Jiří Kabát, Josef Holas, František Boháč, Jiří Jež, Karel Dufek

Zleva dolní řada: Jiří Dufek, Vladimír Hladil, Leopold Jež, Jiří Pospíšil, Emil Hruška

 

Novodobá historie Vranové (2004/2005)

Zleva horní řada: Leoš Vlk (vedoucí mužstva), Petr Ondříček, Zdeněk Jež, Leoš Kabát, Martin Zelinka, Lukáš Tenora, Martin Halva, Jiří Lepka, Petr Hejl, p. Buchta (trenér)

Zleva dolní řada: Jiří Štembera, Jan Hejl, Jiří Hruška, Ladislav Říha, Tomáš Toul, Roman Stöhr (C), Josef Tušla, Rostislav Cichra (asistent trenéra)

 

Postup do třetí třídy (2008/2009)

Zleva horní řada: Jiří Pospíšil, David Štarha, Martin Halva, Petr Hejl

Zleva prostřední řada: Leoš Kabát, Josef Tušla, Michal Fidler, Lukáš Tenora, Martin Zelinka, Roman Jež, Roman Stöhr (C), Rostislav Cichra (trenér)

Zleva dolní řada: Roman Šamšula, Daniel Heller, Aleš Krištof, Jiří Hruška, Tomáš Tříska