* Ing. Rostislav Cichra - starosta
* Jiří Lepka - místostarosta
* Leoš Vlk - revizní komise
* Magdalena Kabátová - kulturní výbor
* Zdeněk Holas - finanční výbor
* Jiří Karásek - kontrolní výbor
* Roman Stöhr - stavební výbor

Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor

* Jiří Karásek - předseda
* Ing. Roman Krčil
* Bc. David Štarha

Finanční výbor

* Zdeněk Holas - předseda
* Jan Fadrný, PhDr.
* Miloš Šmerda

 

Kulturní výbor

* Mgr. Romana Dočekalová - předseda
* Ing. Anna Stöhrová
* Ing. Klára Doskočilová

Stavební výbor

* Roman Stöhr - předseda
* Ing. Aleš Krištof
* Ing. Roman Jež

Revizní výbor

* Leoš Vlk - předseda
* Lukáš Richter
* Libuše Svobodová