Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5. 8 . 2016 od 7:00 do 15:00 hodin.