Poplatky za odpady pro letošní rok se hradí do konce března, částka 700,- Kč za osobu, v případě chalupářů za nemovitost. Preferujeme platbu na účet: 1360953379/0800, variabilní symbol = číslo popisné. Platbu lze rozdělit na polovinu, doplatek k uhrazení do konce září.