Na základě rozhodnutí Představenstva Oblastní stomatologické komory Blansko ze dne
16.3.2020
p ř e r u š u j i
od výše uvedeného dne provoz organizované zubní lékařské služby první pomoci /soboty,
neděle, svátky/ v působnosti OSK Blansko až do odvolaní.

Zdůvodnění:
Od roku 2013 organizuje zubní lékařskou službu první pomoci OSK Blansko v ordinacích svých
členů. V současné době, kdy nejsou v ordinacích osobní ochranné pomůcky /ústenky, roušky,
respirátory, desinfekce/, nejsme schopni zajistit bezproblémový provoz zubní LSPP pro
pacienty, ošetřující lékaře a ostatní zdravotnický personál.
MUDr. Kraml Pavel, předseda OSK Blansko