Až do odvolání je zaveden omezený režim Obecního úřadu, návštěvu prosím plánujte pouze v neodkladných případech. Poplatky se snažte uhradit bezhotovostně na účet, číslo účtu najdete v lednovém zpravodaji nebo na stránkách obce.