1. Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do IDS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje).

2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.

3. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.

4. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.