Na základě vydaných opatření k šíření koronaviru vláda od šesti hodin ráno v pátek 13. března zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 30 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zakazuje se také přítomnost osob od 20.00 do 6.00 v provozovnách stravovacích služeb. Zakazuje se i osobní přítomnost žáků na osobním uměleckém vzdělávání. 

Z tohoto důvodu ruší obec Vranová veškerá cvičení v kulturním domě a provoz místní knihovny.

Do odvolání jsou zrušeny bohoslužby ve Křetíně i v Sulíkově, podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Křetín.  

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na starostu obce, kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách.