Poplatky v roce 2023 UHRAĎTE PROSÍM DO KONCE BŘEZNA 2023.

ODPADY: Poplatek činí 700,- Kč za osobu

PSI: Za jednoho psa 100,- Kč (za každého dalšího 150,- Kč)

Preferovaná je platba na účet 1360953379/0800, variabilní symbol je číslo popisné.