Vyhlášení výběrového řízení na pronájem pohostinství v obci Vranová

OBEC VRANOVÁ vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního pohostinství v  č. p. 2 v  obci Vranová, s předpokládaným začátkem pronájmu od 1. 1. 2019.

Plocha restaurace a přilehlých prostor cca 160 m2.  V případě zájmu je možné na jednotlivé akce pronajmout od obce přilehlé společenské sály s kapacitou cca 150 a 40 míst.

Podmínky pronájmu:

 1. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou.
 2. Nájemce bude v době konání kulturních akcí na sále, pokud bude požádán, zajišťovat prodej občerstvení nebo umožní využití pronajatých prostorů pro jejich konání obci nebo složkám obce.
 3. V pronajatých prostorách nesmí být umisťovány výherní hrací přístroje ani podobná zařízení.
 4. Nájemce bude zajišťovat úklid, běžnou údržbu a drobné opravy pronajatého objektu (do 5.000,- Kč nebo se na nich touto částkou podílet).
 5. Nájemce bude zajišťovat a hradit náklady spojené s provozem pronajatého zařízení a pronajatých prostor a zajistí dodržování hygienických předpisů.
 6. Otevírací doba pohostinství je minimálně 5 dnů v týdnu.
 7. Nájemce musí ve všední dny vařit minimálně jedno jídlo denně v rámci poledního menu.
 8. Roční nájem činí 48.000,- Kč.

 

K přihlášce do výběrového řízení doložte:   

 1. Jméno, příjmení popřípadě obchodní název, adresu, kontaktní údaje (telefon,

e-mail. adresu), ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ

 1. Průvodní dopis s návrhem provozování pohostinství
 2. Platný živnostenský list na hostinskou činnost, koncesi na prodej alkoholu a  lihovin -  ověřená fotokopie
 3. Prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlášen konkurz nebo exekuce a není v likvidaci
 4. Návrh výše měsíčního nájemného (nájemné není hlavním kriteriem výběrového řízení)

   

Prohlídka předmětných prostor je možná po domluvě.

Nabídky podávejte nejpozději do 30. 9. 2018 do 12:00 hodin.

Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel.