POZVÁNKA

Veřejné seznámení s přípravou opravy a údržby VD Letovice-Křetínka

Dne 18. 5. 2017 v 17.00 hod v sále KD Letovice

Bude projednána problematika a zamýšlené postupy plánované opravy VD. Prezentaci provedou pracovníci Povodí Moravy s. p., spolu se zástupci místních samospráv.

Zveme širokou veřejnost všech dotčených obcí.

Zve vedení města Letovice