Ministerstvo zemědělství vydává vyhlášku: (viz příloha)

files/vyhl_mzcr.pdf